ความเป็นส่วนตัว


มีข้อมูลส่วนตัว

เราตระหนักดีถึงความเป็นส่วนตัวของท่าน โปรดมั่นใจได้ว่าการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลการจองรถภายใต้เว็บไซต์ www.tacarrent.com ข้อมูลของคุณ อาทิ ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขบัญชีธนาคาร เราจะใช้ข้อมูลการจองของคุณเพื่อใช้ในการติดต่อ ประชาสัมพันธ์เท่านั้น ทีเอคาร์เร้นท์ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

เงื่อนไขการจอง

ราคาที่แสดงบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชั่นของ TA CAR RENT สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมในแต่ละช่วง ทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับตารางรถว่างที่เหลืออยู่ จำนวนวันเช่า และเทศกาลวันสำคัญ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ดังนั้นทางเราขออนุญาติไม่การันตีราคาจากหน้าเว็บและในแอปพลิเคชั่น 100%  ซึ่งการจองรถจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้รับการติดต่อจากทางร้านและทางร้านเคลียร์ยอดค่าเช่าที่ชัดเจนพร้อมกับเสนอให้แก่ลูกค้า เมื่อลูกค้ายอมรับในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นและได้มีการโอนจองรถให้กับทางร้าน ให้ถือว่าการจองนั้นเสร็จสมบูรณ์