การประกันภัย


รถทุกคันของเรามีประกันภัยชั้น 1 หากเกิดความเสียหายระหว่างใช้งาน ประกันจะคุ้มครองลูกค้าทุกกรณีตามวงเงินประกันภัยสูงสุด แต่ทั้งนี้จะไม่รวมค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณี ทางเราอาจมีการเรียกเก็บเงินค่าปรับประมาณ 1,000 - 3,000 บาทต่อครั้งสำหรับค่าขาดประโยชน์นำรถเข้าซ่อม ทั้งนี้จะพิจารณาอัตราค่าปรับแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้น 

หากเป็นฝ่ายผิด และรถเกิดความเสียหายหนักหรือเกินวงเงินประกันภัย ผู้เช่าต้องรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายให้กับทางร้าน และผู้เช่ายอมรับที่จะให้ร้านเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นได้

ทั้งนี้หากผู้เช่าซื้อประกันแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (No Deduct) กรณีเป็นฝ่ายผิดหรือไม่มีคู่กรณีกับทางร้าน ผู้เช่าไม่ต้องชดใช้ความเสียหายที่เกิดขึ้น คุ้มครองตามวงเงินประกันภัยสูงสุดที่สามารถเบิกเคลมได้ แต่หากความเสียหายเกินวงเงินประกันภัย ผู้เช่ายอมรับผิดชอบชดใช้ความเสียหายส่วนเกินที่ประกันไม่ได้คุ้มครอง